Belangrijke mededeling SGW Vlietland 2019

De datum is (was al) bekend voor 2019, SGW Vlietland zou 15 en 16 juni 2019 plaats vinden.

Echter….wij hebben u het (vraag)programma nog niet kunnen laten zien omdat enkele zaken rond die datum voor ons onduidelijk waren. Zoals bekend vinden er grote infrastructurele werken vlak bij onze locatie plaats. Was dit voorgaande jaren het verleggen van gaspijpleidingen zijn dat nu de werkzaamheden voor het aanleggen van de Rijnlandroute. Dat is een Verbinding tussen de A4 en de A44 en wordt onder Voorschoten geboord. De start van de boring staat gepland om ergens in juni/juli te beginnen. Op 15 juni vindt daarvoor een open (bouw)dag plaats en worden grote aantallen bezoekers richting Vlietland verwacht.

We hebben vanuit veiligheidsoverwegingen en bereikbaarheid er voor moeten kiezen ons programma aan te passen en de wedstrijd op zaterdag te laten vallen. Daardoor vervallen de klassen M en Z paarden en Z pony’s. Op zondag zullen de overige klassen worden verreden.

De KNHS stemt in met de wijzigingen en zullen we snel het vraagprogramma bekend kunnen maken en plaatsen op deze site.

Op de pagina voor de ruiters staat een voorlopig programma.

Regio kampioenschap:

Omdat we het programma ingrijpend moesten wijzigen kunnen we ook geen volledig Regiokampioenschap organiseren. Met de regio is afgesproken dat wij voor de B en L paarden het kampioenschap organiseren.

Minimarathon

De zondag wordt best spectaculair omdat gelijktijdig ook een minimarathon voor menners wordt georganiseerd zie daarvoor de pagina “wedstrijdgegevens menners”. Wij doen dat voor het eerst en is een alternatief voor de “grote” wedstrijd die we om veiligheidsredenen niet meer op Vlietland kunnen houden. De minimarathon is een officiële wedstrijd volgens de KNHS regels.

We kunnen dus van start met het vervolg van onze organisatie en zien jullie graag op onze wedstrijd.

Ondanks deze aanpassing hopen we voor de klassen die wel doorgang kunnen vinden er een mooie dag van te kunnen maken met wellicht ook het Regiokampioenschap.

U bent van harte welkom op ons gezellige strodorp.

Vriendelijke groet,

Ton Spaan