Lidmaatschap

11393286_834814713233590_3306299515226962541_oNieuwe leden kunnen zich aanmelden d.m.v. het invullen van inschrijfformulier op de website.  Hierna ontvangt u een rekening met daarop de verschuldigde contributie. Na betaling wordt u als nieuw lid officieel aangemeld bij Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december.

Als u in de loop van het jaar lid wordt, wordt er voor dat jaar een naar het overgebleven aantal maanden respectievelijk bedrag in rekening gebracht. (Dus als u in april lid wordt betaalt u 9/12-gedeelte van het jaarbedrag)
Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze penningmeester mevrouw A. von Balluseck via penningmeester@koningin-emma.nl of via telefoonnummer  070 – 328 06 94

U kunt kiezen voor verschillende soorten lidmaatschappen. De verschillende lidmaatschappen en bijbehorende jaarcontributies voor 2018 zijn:

Contributie 2020

Basis lidmaatschap
€ 40,00 per jaar

Lessend lidmaatschap
Basis + Akker-lid + 1 les per week dressuur of springen
€ 40,00 + € 215,00 = totaal € 255,00 per jaar

Lessend Lidmaatschap Jeugd
€ 40,00 + € 180,00 = totaal € 220,00 per jaar

Basis lidmaatschap is exclusief afdracht aan KNHS, zijnde € 25,00 voor 2019 – 2020

Vriend van Paardensportvereniging Koningin Emma
€ 35,00 per jaar

 

Een akker-lid mag onbeperkt gebruik maken van het verenigingsterrein “de akker” tenzij er wedstrijden, clusters, clinics of andere evenementen worden gehouden. Zie hiervoor de activiteitenkalender.

Leden kunnen tot en met het jaar dat zij 18 jaar worden gebruik maken van het jeugdlidmaatschap.

Het bijrijderlidmaatschap moet gekoppeld zijn aan een Akkerlid (of lessend lid). Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de Akker met het paard/de pony van het gekoppelde Akkerlid (of lessend lid).

Contributiebedragen zijn op jaarbasis en exclusief startpassen en het KNHS-blad “PaardenSport”.

Startpassen
Een startpas kunt u aanvragen via MijnKNHS.nl De kosten van de startpas zijn niet in de contributie inbegrepen. Je kunt alleen starten als je paard/pony een paspoort en een chipnummer heeft. Heeft je paard/pony nog geen chipnummer en paspoort dan kan je dierenarts een chip inbrengen bij je paard/pony.

  • het levensnummer
  • de afstammings- en identificatiegegevens
  • het transpondernummer
  • de meetgegevens (alleen voor pony’s)

Voor meer informatie over startpassen kunt u terecht op  www.knhs.nl

Informatievoorziening
Ieder lid van de KNHS ontvangt 4 keer per jaar het blad “PaardenSport”. Verder verschijnt  1 keer per jaar ons clubblad het Praatpaard. Algemene informatie over de vereniging en uitslagen van onderlinge wedstrijden zijn te vinden op: www.koningin-emma.nl.
Voor meer informatie kun je je wenden tot:

bestuur@koningin-emma.nl

Vrijwilligers
Om de contributie zo laag mogelijk te houden, wordt van onze leden verwacht dat zij zoveel mogelijk meewerken aan activiteiten binnen de vereniging alsmede de voorbereiding ervan.

Donateurs
Naast leden kent PV Koningin Emma ook donateurs. Deze mensen dragen de vereniging een warm hart toe en betalen elk jaar een bedrag van minimaal € 15,00. Donateurs worden uitgenodigd voor de ruiteravond.

Vrienden
Vrienden van de vereniging moeten uiteindelijk de donateurs gaan vervangen. Dit omdat de donateurs, naast de ruiteravond, weinig met de vereniging te maken hebben. Omdat de ‘vrienden’ recht hebben op een Praatpaard, willen we deze mensen meer bij de vereniging betrekken en ervoor zorgen dat ook de oud-leden binding houden met de vereniging.

Betaalmogelijkheden
Het bankrekeningnummer van Koningin Emma is: NL55RABO0368018326 t.n.v. PV Koningin Emma te Voorschoten.

Opzeggen
Beëindigen van het lidmaatschap kan alléén worden geaccepteerd, indien dit schriftelijk is gedaan vóór 15 november. Hierna wordt een bevestiging van de afmelding door het bestuur verzonden. Voor afmeldingen na 15 november geldt dat de volledige contributie voor het eerstvolgende jaar nog verschuldigd is.