ALV

Verslag ALV d.d. 14 maart 2016

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Boerderij De Kasteelhoeve, Veurseweg 348, 2252 AJ Voorschoten

 

 

Aanwezige bestuursleden:

Ingrid Nagy (voorzitter), Diana van der Wal (secretaris), Agnes von Balluseck (penningmeester), Niels Lelieveld (aftredend bestuurslid ledenadministratie), Hennie Wouwenaar (algemeen bestuurslid en aanspreekpunt lessen), Nora de Boer (jeugd bestuurslid), Krista Rietveld (Algemeen bestuurslid)

 

 1. Opening
  Ingrid opent de vergadering op 20.04
 2. Vaststellen agenda
  Agnes von Balluseck stelt voor de contributie van 2017 vast te stellen bij punt 5b.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
  De afmeldingen zijn: Anouk van Paridon, Maarten Stolp, Anne-Fleur Bruins, Peter Baauw, Anitta Arnold, Bruno Nagy, Margriet van Santen, Jan Bakker.
  Er zijn geen ingekomen stukken voor deze ALV.

 

 1. Het verslag van de ALV d.d. 16 maart 2015 en de BALV 20 november 2015 (zie koningin-emma.nl)
  Deze beide verslagen worden goedgekeurd door de vergadering en getekend door het bestuur.

 

 1. Jaarverslagen:
 2. Verslag van de secretaris
  Miranda Heemskerk merkt op dat de Kringkampioenschappen 2015 toegevoegd moeten worden.
  Lisette van Schaik heeft 14 juni gewonnen, maar wordt niet vermeld omdat zij geen lid is. Om die reden wordt ze ook uit het verslag van de Secretaris geschrapt.
 3. Het verslag van de penningmeester
  De contributie blijft gelijk voor 2017. De vergadering gaat hiermee akkoord.
  Miranda Heemskerk vraagt waarom het Praatpaard 1000 euro meer kost dan vorig jaar.
  Agnes legt uit dat dat komt door minder advertentie-inkomsten en meer portokosten.
  Miranda vraagt zich ook af of het Praatpaard nog wel zin heeft. Misschien moet de oplage wel teruggeschroefd naar 2 of 4 keer per jaar.  Het kost nu meer moeite dan dat het oplevert. Niemand wil in de redactie, niemand stuurt iets in etc. De social media neemt de functie nu al over. Is het een idee om het op de website te doen en daar de adverteerders op te vermelden? Diana meldt dat dit prima kan als blog bij de site, en dat dit dan regelmatig gepromoot kan worden via de social media om meer bezoekers naar de site te krijgen.
  Het bestuur gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Bram staat als sponsor open voor verandering.

Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd door de ALV.

 1. Verslag van de kascontrolecommissie en installatie nieuwe kascontrolecommissie 2016.
  Er wordt decharge verleend aan de penningmeester. Mariëlle de Rooy vond het een mooi overzicht, en vond het makkelijk te controleren.

Bram Willems en Mariëlle de Rooij zijn nieuwe kascontrolecommissie voor 2016.

 1. Bestuurswijziging:
 2. Ingrid Nagy Hol is aftredend en herkiesbaar
  De vergadering gaat akkoord met een nieuw termijn van haar als voorzitter.
 3. Niels Lelieveld is aftredend.

Er is een vacature voor de ledenadministratie.

 

P A U Z E

 

 1. Activiteitenkalender 2016
  Van de dressuurcluster zijn de data nog niet bekend. Nadere informatie volgt.
  Mariëlle de Rooij vraagt zich af of de SGW-cursus er nog opkomt. Conny Zonneveld meldt dat de data nog niet bekend zijn.
  Deze activiteiten worden beide nog toegevoegd.
 2. Aanscherpen van de regels voor ‘Ruiter van het jaar’.
  Er is een motie ingedien om de regel toe te voegen dat er sprake moet zijn van ‘Onbesproken gedrag van de ruiter’ als criterium. Deze is afkomstig van een FEI-regel.
  Volgens Conny Zonneveld en MirandaHeemskerk moet dit meetbaar zijn, en is het geen haalbare kaart om dit toe te voegen.
  Bij de stemming is de  motie unaniem afgewezen.
 3. Instructie/Sue Holmes beker
  Hennie meldt dat de lessen heel belangrijk zijn voor de vereniging, dus ze worden gecontinueerd. Les is echt een speerpunt voor onze vereniging. Er is op dit moment geen les bij Westkustruiters, maar deze lokatie blijft beschikbaar voor de vereniging.
  Vanaf maandag 4 april is er weer een springcluster.
  Sue Holmes beker.
  Ingrid let uit dat de Sue Holmes beker wordt uitgereikt aan meest veelbelovende ruiter van het moment als aanmoedigingsprijs. Dit jaar gaat de Sue Holmes beker naar Isa van Os.
 4. Rondvraag

Mevr. Van Paridon wil graag dat de vereniging een SGW- cursus voor leden organiseert die niet in aanmerking komen voor de SGW-cursus door Conny Zonneveld georganiseerd, en dit graag op officieel SGW- terrein. Els Bos legt uit dat dit dan om een zogenaamde snuffelcursus zal gaan. Conny doet de suggestie om eventueel het terrein van de Voorruiters af te huren.
De cursus van de Voorruiters zelf is direct 15 lessen, dat is wat veel, en niet de bedoeling.
Ingrid zegt dat men kan informeren bij geschikte locaties in de omgeving, bijvoorbeeld de Voorruiters of het Kabel in Nieuw Vennep.
Bram Willems wil weten hoe het met het verenigingstenue staat.
Hennie Wouwenaar zegt dat het logo in elk geval voor 12,50 euro op twee kanten van een dekje geborduurd kan worden bij Epplejeck in Leidschendam. Er is geen sponsor vandaar dat het verenigingslogo aan twee kanten komt.

 1. Sluiting

Ingrid Nagy sluit de vergadering op 21.03

 

 

 

 

 

Voorzitter                                           Secretaris                                    Penningmeester

 

 

 

 

 

Ingrid Nagy-Hol                                  Diana van der Wal                      Agnes von Balluseck

 

 

 

 

Krista Rietveld                                    Hennie Wouwenaar