Akker-reglement

De Akker: Rijbaan LR/PC Koningin Emma te Wassenaar
De Rijbaan is uitlsuitend toegankelijk voor leden van de vereniging.
De leden worden verzocht:
1. Enkel te longeren op het daarvoor aangegeven gedeelte (dus niet voor de tribune).
2. Geen paarden los te laten lopen.
3. Hindernismateriaal altijd op te ruimen.
4. De hekken te sluiten.
5. Het licht na gebruik uit te doen.
6. Honden altijd aan te lijnen.
7. Geen afval achter te laten
8. Te parkeren langs de Papeweg: Uitsluitend in overleg met de instructie mogen paarden gelost en geladen worden voor de rijbaan.
9. Indien de akker gesleept wordt, moeten leden die op dat moment gebruik willen maken van de akker, even wachten tot de vrijwilliger klaar is met slepen. (Dankzij onze vrijwilligers kunnen we de rijbaan goed onderhouden. Wij zijn daar heel dankbaar voor. Zij moeten daarom wel de ruimte krijgen.)
De regels voor het gebruik maken van de akker:
  • Het is verplicht om tijdens het rijden op de akker een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen.
  • Doorgang naar achteren niet versperren met auto’s of trailers.
  • Wij mogen het pad alleen tot de Akker gebruiken, ga dus niet verder het bos in!
  • Het betreden van en het rijden op de Akker is altijd op eigen risico.
Bedenk ten alle tijde: WIJ ZIJN GAST!
Akker slepen met Juliette