Activiteiten

Activiteitenkalender 2018

Datum Activiteit
13 januari Ruiteravond
24 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie
10 maart NL-doet
12 maart ALV
30 maart t/m 2april Paasweekend
4 april Start Springcluster Jeroen Heijmans
15 april Onderlinge dressuurwedstrijd op de akker
27 april t/m 6 mei Meivakantie
10 mei Hemelvaart
05-05-17 EtR/ puzzelrit
19 mei t/m 21 mei Pinksterweekend
23 en 24 juni SGW Vlietlanden
8 juli Onderlinge dressuurwedstrijd op de akker
14 juli t/m 26 augustus Zomervakantie
augustus Ringsteken
9 september Onderlinge dressuurwedstrijd
13-10-17 EtR
oktober Herfstmeeting
20 oktober t/m 28 oktober Herstvakantie
oktober Herfstcross
december Sinterklaasviering voor de jeugd
december Kerstjump bij Santhorst
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie