NL-doet

10 maart 2018 doet P.V. Koningin Emma weer mee aan NL-doet.

Ook dit jaar pakken we de ruiterpaden weer aan.Door het onder handen nemen van de ruiterpaden, kunnen de paarden weer lopen waar zij horen: op het ruiterpad. Zij hoeven zich hierdoor op deze locaties niet meer op wegen, fiets- en voetpaden te begeven waardoor de algehele verkeersveiligheid toeneemt en overlast, door bijvoorbeeld paardenpoep op straat, afneemt.

We kunnen ook dit jaar jullie hulp weer hard gebruiken.

Je kunt je opgeven via www.nldoet.nl of via het contactformulier.