Lidmaatschap

11393286_834814713233590_3306299515226962541_oNieuwe leden kunnen zich aanmelden d.m.v. het invullen van inschrijfformulier op de website.  Hierna ontvangt u een rekening met daarop de verschuldigde contributie. Na betaling wordt u als nieuw lid officieel aangemeld bij Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december.

Beëindigen van het lidmaatschap kan alléén worden geaccepteerd, indien dit schriftelijk is gedaan vóór 15 november. Hierna wordt een bevestiging van de afmelding door het bestuur verzonden. Voor afmeldingen na 15 november geldt dat de volledige contributie voor het eerstvolgende jaar nog verschuldigd is.

U kunt kiezen voor verschillende soorten lidmaatschappen. De verschillende lidmaatschappen en bijbehorende contributies vindt u in onderstaande tabel:

Contributie 2016

Soort lid Kosten* Lessen Gebruik Akker Clubblad Onderlinge activiteiten
Lessend lid – volwassen: Akkerlid + één les per week:   dressuur of springen € 275,00 Ja Ja Ja Ja
Lessend lid – volwassen: Akkerlid + twee lessen per week:   dressuur en springen € 375,00 Ja Ja Ja Ja
Akkerlid – volwassen en jeugd € 210,00 Nee Ja Ja Ja
Lessend lid – jeugd** één les per week:   dressuur of springen € 240,00 Ja Ja Ja Ja
Lessend lid – jeugd** Akkerlid + twee lessen per week:   dressuur en springen € 325,00 Ja Ja Ja Ja
Bijrijder*** met gebruik van de Akker € 115,00 Nee Ja Ja Ja
Basislid € 60,00 Nee Nee Ja Ja
Vriend – bijdrage vanaf € 35,00 Nee Nee Ja Ja

* Basisbedrag inclusief afdracht KNHS.

** Leden kunnen tot en met het jaar dat zij 18 jaar worden gebruik maken van het jeugdlidmaatschap.

*** Het bijrijderlidmaatschap moet gekoppeld zijn aan een Akkerlid (of lessend lid). Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de Akker met het paard/de pony van het gekoppelde Akkerlid (of lessend lid).

Contributiebedragen zijn op jaarbasis en exclusief startpassen en het KNHS-blad “PaardenSport”.

Wanneer men vanaf 1 juli lid wordt, wordt 7/12 van de jaarcontributie in rekening gebracht. Voor die tijd betaalt men de gehele jaarcontributie. Vanaf 15 december mag op het lidmaatschap van het volgend jaar deelgenomen worden aan de clublessen en gebruik gemaakt worden van de Akker.

essen te nemen. Daartoe dienen zij contact op te nemen met het aanspreekpunt lessen (Hennie Wouwenaar).

Startpassen
Een startpas kunt u aanvragen via MijnKNHS.nl De kosten van de startpas zijn niet in de contributie inbegrepen. Je kunt alleen starten als je paard/pony een paspoort en een chipnummer heeft. Heeft je paard/pony nog geen chipnummer en paspoort dan kan je dierenarts een chip inbrengen bij je paard/pony.

  • het levensnummer
  • de afstammings- en identificatiegegevens
  • het transpondernummer
  • de meetgegevens (alleen voor pony’s)

Voor meer informatie over startpassen kunt u terecht op  www.knhs.nl

Informatievoorziening
Ieder lid van de KNHS ontvangt 4 keer per jaar het blad “PaardenSport”. Verder verschijnt  1 keer per jaar ons clubblad het Praatpaard. Algemene informatie over de vereniging en uitslagen van onderlinge wedstrijden zijn te vinden op: www.koningin-emma.nl. Ook kun je je aanmelden bij praatpaard@gmail.com om digitaal informatie (nieuwtjes, mededelingen van het bestuur, vraagprogramma’s wedstrijden, startlijsten onderlinge wedstrijden, enz.) toegezonden te krijgen.
Voor meer informatie kun je je wenden tot: bestuur@koningin-emma.nl

Vrijwilligers
Om de contributie zo laag mogelijk te houden, wordt van onze leden verwacht dat zij zoveel mogelijk meewerken aan activiteiten binnen de vereniging alsmede de voorbereiding ervan.

Donateurs
Naast leden kent PV Koningin Emma ook donateurs. Deze mensen dragen de vereniging een warm hart toe en betalen elk jaar een bedrag van minimaal € 15,–. Donateurs worden uitgenodigd voor de ruiteravond.

Vrienden
Vrienden van de vereniging moeten uiteindelijk de donateurs gaan vervangen. Dit omdat de donateurs, naast de ruiteravond, weinig met de vereniging te maken hebben. Omdat de ‘vrienden’ recht hebben op een Praatpaard, willen we deze mensen meer bij de vereniging betrekken en ervoor zorgen dat ook de oud-leden binding houden met de vereniging.

Betaalmogelijkheden

Het bankrekeningnummer van Koningin Emma is: NL55RABO0368018326 t.n.v. PV Koningin Emma te Voorschoten.